Randers Handskefabrik kom igen til ære og værdighed under Mattat, der bl.a. eksporterede til Tyskland, Frankrig og Rusland.VELGØRENHED & UNDERVISNING

Handskeindustrien beskæftigede nu igen op imod 30% af byens indbyggere. Mattat skaffede selv byens bedrestillede kvinder arbejde som hjemmesyersker. Kvinder, som i begyndelsen havde holdt sig for fornemme til sådan beskæftigelse, fandt det nu chikt at sy handsker.

Fabrikken hjalp desuden kvinder fra den lokale fattiggård med velgørenhed og undervisning. En skole blev oprettet, hvori fattige piger blev undervist i handskesyning. Dog var det ikke nok til at imødekomme efterspørgslen efter syersker, hvorfor Mattat også beskæftigede syersker udenfor byen bl.a. i Christiansfeld.


 

VESTERGRAVE 24

I Mattats tid flyttede handskefabrikken fra Tørvebryggen til Vestergrave 24 for at imødekomme behovet for mere plads. Bygningen eksisterer ikke længere, men lå hvor Laksetorvet og Randers Kommunes administration nu ligger.


C. MATTATS SØNNER

I 1848, fire år før sin død, overdrog Charles Louis Francisko Mattat (1791-1852) handskefabrikken til sine to sønner, der fortsatte under navnet “C. Mattats Sønner”. De delte arbejdet imellem sig. Carl Christian Mattat (1818-1886) var ansvarlig for garveriet, og Joseph Prosper Mattat (1823-1903) overtog den daglige drift af handskefabrikken.


INDUSTRIEL UDVIKLING

Med tilskærermaskinen, maskiner til slibning af skindene og fra midten af 1870’erne også en særlig maskine til randsøm var faget inde i en industriel udvikling med øgede muligheder for at forsyne handskerne med dekorationer bl.a. i form af denter, dvs. “striber” på håndryggen.


GENERATIONSSKIFTE

I 1887 overtog Joseph Prosper Mattats søn, Prosper Mattat (1859-1927), handskefabrikken, hvem fortsatte driften som 3. generation. Fabrikken blev dog solgt i 1893 efter en periode med faldende indtjening.

 


SLOTSGADE 7

Virksomhedens første butik, “Prosper Mattat Handskefabrik”, lå i Slotsgade 7, Randers i perioden 1887-1893. Som det fremgår af navnet på forretningens vindue anvendtes allerede i 1800-tallet vendingen ‘Randers Handsker’ om handsker fra Randers. Randers Handsker har dog aldrig været virksomhedens navn. 


RHANDERS i HISTORIEN

Samtidig med familien Mattats ejerskab og udvidelse af Randers Handskefabrik gennemgik Danmark en revolution inden for industri og transport.

Blandt andet grundet jernbanen, der for Randers’ vedkommende forbandt byen med Aarhus, Hobro, Grenaa og Hadsund, der også medvirkede til at Randers blev hjemby for bl.a. togfabrikken Scandia samt den generelle udvikling af materiel til alle typer industri.


Danmark måtte i perioden også igennem to krige mod Preussen; Treårskrigen 1848-1850 og krigen i 1864, der decimerede Danmark og efterlod landet som Europas næst-mindste stat.


Tilbage til historien om RHANDERS